Основні положення нового Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року №2136-VIII (у запитаннях та відповідях)

Який кількісний склад Конституційного Суду України та суб’єкти, що беруть участь у його  формуванні?

Відповідно до статті 9 Закону України «Про  Конституційний Суд України»  склад Суду становить 18 суддів Конституційного Суду. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.

 

Які форми звернення до Конституційного Суду України?

Відповідно до статті 50 Закону України «Про Конституційний Суд України» формами звернення до Суду є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.

 

Хто є суб’єктами права на конституційне подання?

Згідно статті 52 Закону України «Про Конституційний Суд України» та відповідно до Конституції України суб’єктами права на конституційне подання є: Президент України, щонайменше сорок п’ять народних депутатів України, Верховний Суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

 

Хто є суб’єктами права на конституційне звернення?

Статтею 54 Закону України «Про Конституційний Суд України визначено перелік суб’єктів права на конституційне звернення, якими є:

1) Президент України - за пунктами 126 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статей 137151 Конституції України;

2) Верховна Рада України - за пунктами 345 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає з пункту 28 частини першої статті 85статей 151159 Конституції України;

3) Кабінет Міністрів України - за пунктом 1 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статті 151 Конституції України;

4) щонайменше сорок п’ять народних депутатів України - за пунктами 12 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статті 151 Конституції України.

 

Хто є суб’єктом права на конституційну скаргу?

Згідно статті 56 Закону України «Про Конституційний Суд України» суб’єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України.

До суб’єктів права на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права.

 

Яка організаційна структура Конституційного Суду України?

Статтею 32 Закону України «Про Конституційний Суд України»  визначено організаційну структуру Суду.

У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.

Велика палата, сенати, колегії у межах визначених цим Законом повноважень щодо конституційного провадження діють як Конституційний Суд.

Представницькі, організаційні, розпорядчі функції здійснюють Голова Суду, заступник Голови Суду, секретарі колегій.

Велика палата, Сенат, Колегія мають статус органів Суду.

 

Які питання належать до повноважень Колегії?

Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України «Про Конституційний Суд України» до повноважень Колегії належить вирішення питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою.

 

Які питання належать до розгляду Сенатом?

Частиною 4 статті 36 Закону України «Про Конституційний Суд України» встановлено, що сенат розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами, а також інші питання, визначені цим Законом, зокрема питання про відкриття конституційного провадження, якщо колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою.

 

Які питання належать до розгляду Великою палатою?

Відповідно до частин 2 та 3 статі 35 Закону України «Про Конституційний Суд України» Велика палата розглядає питання щодо:

1) відповідності Конституції України (конституційності) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційного тлумачення Конституції України;

3) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;

4) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

5) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, встановлених статтями 111 і 151Конституції України;

6) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

7) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;

8) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;

9) відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами у разі відмови Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати у випадках, визначених цим Законом.

До повноважень Великої палати також належить вирішення процедурних питань, що виникають під час конституційного провадження згідно з цим Законом.

 

Яка дата набрання чинності Закону України «Про Конституційний Суд України»?

Згідно Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Конституційний Суд України» цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Закон опубліковано в офіційному періодичному виданні «Голос України» від  02.08.2017 № 141.

 

 

 

В.о. начальника Головного

територіального управління юстиції

у Запорізькій області                                                                                            С.В.Нікітенко

Чат відділу ДРАЦС