Пілотний проект Міністерства юстиції України щодо реєстрації місця проживання дитини через органи державної реєстрації актів цивільного стану

Шановні батьки, Ваша сім’я після народження дитини поповнилася, тому на Вас крім усіх інших обов’язків, лягає також обов’язок щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитинки протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження, який закріплений частиною 1 статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

    Новації в законодавстві України передбачають можливість для Вас зареєструвати місце проживання новонародженої дитинки уже під час проведення державної реєстрації народження дитини: згідно частини 6 статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України» (далі - Закон) за бажанням батьків чи одного з них для реєстрації місця проживання дитини документи, визначені Законом, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

    Оскільки, за бажанням батьків, видача свідоцтва про державну реєстрацію народження дитини може відбуватись безпосередньо в закладі охорони здоров’я, де відбувалися пологи, відповідно й подати документи на реєстрацію місця проживання малюка можна також в пологовому будинку.

    Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подаються: 

1. письмова заява (додаток 7 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207  (далі – Правила);

2. свідоцтво про народження дитини;

3. квитанція про сплату адміністративного збору;

4. документ, що засвідчує особу законного представника (батьків, усиновлювачів).

     У разі подання документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини, через органи державної реєстрації актів цивільного стану, уповноважений працівник перевіряє належність документа, що посвідчує особу батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, та документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, особі, яка його надала, їх дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання, наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання дитини, про що ним робиться відповідний запис у цій заяві. Прийняті документи не рідше одного разу на місяць передаються до відповідного органу реєстрації.

    Якщо документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавалися до органу державної реєстрації актів цивільного стану, довідка про реєстрацію місця проживання дитини, оформлена органом реєстрації, повертається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану або за бажанням батьків може бути видана у відповідному органі реєстрації, центрі адміністративних послуг, надіслана поштою.

 

 

 

 

 

Начальник Хортицького районного у місті

Запоріжжі відділу державної реєстрації актів

цивільного стану Головного територіального

управління юстиції у Запорізькій області                                                     В.В. Бондар

 

 

Чат відділу ДРАЦС