Право на звернення

Одним із засобів та механізмів захисту особистих прав і законних інтересів громадян є звернення їх до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій.  А саме, статтею 40 Конституції України, статтею 1 Закону України «Про звернення громадян» громадянам України гарантовано право на  звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

Питання практичної реалізації громадянами України, наданого їм Конституцією України, право на звернення регулює Закон України «Про звернення громадян». Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Слід зазначити, що організація роботи з розгляду звернень, особистого прийому громадян, надання безоплатної правової допомоги, а також первинний розгляд запитів на доступ до публічної інформації є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію конституційного права громадян на звернення до органів державної влади.

Прийом громадян повинен проводитися в усіх державних органах та установах, а також за місцем роботи та проживання населення тими керівниками та посадовими особами органів та установ, які мають право приймати рішення з питань, що входять до їхньої компетенції.

Якщо громадянин не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Слід зазначити, що завдання щодо забезпечення оперативності реагування на проблемні питання, порушені у телефонних та електронних зверненнях громадян, скорочення строків з моменту надходження звернення до моменту вирішення цих питань покладено на державну установу «Урядовий контактний центр» (Центр), яка забезпечує функціонування урядової «гарячої лінії» 1545 та веб-сайту Центру www.ukc.gov.ua. Дзвінки на урядову «гарячу лінію» 1545 для заявників безкоштовні та приймаються цілодобово.

Приймання звернень  за допомогою засобів телефонного та електронного зв’язку, надсилання їх на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції, Секретаріату Кабінету Міністрів для вирішення порушених у них питань по суті – основне завдання урядової «гарячої лінії». Реєструючи телефонні звернення, фахівці Центру допомагають заявникам змістовно їх оформити, чітко і фахово сформулювати поставлені питання до органу виконавчої влади. На значну частину питань заявників фахівці надають відповідні роз’яснення щодо норм законодавства у телефонному режимі, що допомагає громадянам отримати інформацію оперативно, не очікуючи на письмову відповідь.

 

Статтю підготовлено: головним спеціалістом відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області І.Л. Михайлик  

 

 

 

 

 

 

Чат відділу ДРАЦС