Реформа друкованих державних та комунальних ЗМІ у Запорізькій області

Реформа друкованих державних та комунальних ЗМІ, яка розпочалася 1 січня 2016 року, триває вже майже два роки. До кінця 2018-го вона має фінішувати.

Отже, процес реформування друкованих засобів масової інформації має бути повністю закінчений 31 грудня 2018 року.

Сьогодні розбудова правової та демократичної держави є неможливою без діяльності незалежних друкованих засобів масової інформації. Друковані засоби масової інформації можна вважати складовою частиною національного інформаційного простору.

Друковані засоби масової інформації в Україні умовно можна поділити на державні друковані засоби масової інформації (засновниками яких є органи державної влади), комунальні друковані засоби масової інформації (засновниками яких є органи місцевого самоврядування або органи місцевого самоврядування спільно з місцевою державною адміністрацією) та недержавні друковані засоби масової інформації (засновниками яких є недержавні суб’єкти господарювання).

Як відомо, з 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Цей закон визначає механізм реформування друкованих ЗМІ, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.

Відповідно до вищезазначеного закону реформування друкованих ЗМІ та редакцій здійснюється у два етапи: перший - протягом одного року з дня набрання чинності цим законом та другий - протягом наступних двох років. На першому етапі здійснюється реформування друкованих ЗМІ та редакцій згідно з переліком, який затвердженоПостановою КМУвід 23.11.2016 № 848.

Ціллю такого державного регулювання є обмеження впливу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на діяльність друкованих засобів масової інформації.

Основним завданням - є зведення до мінімуму можливості використання друкованих засобів масової інформації як важелів маніпулювання суспільною свідомістю і особистою думкою громадян.

Зазначена Постанова КМУ, зокрема у Запорізькійобласті, визначила 15 друкованихвидань, щопідлягаютьреформуванню. На теперішній час, в Головному територіальномууправлінніюстиції у Запорізькійобластіпройшлиперереєстрацію лише п’ятьвидань.

На другому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій, не реформованих на першому етапі.

Відповідно до статті 3 Закону, реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється такими способами:

1) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції - у разі відсутності державного (комунального) майна у майні редакції;

2) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення та тематичної спрямованості друкованого ЗМІ (більшість редакцій в Україні обрали саме цей спосіб);

3) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції з наступною приватизацією майна редакції, що перебуває у державній чи комунальній власності, відповідно до законодавства з питань приватизації, - у разі, коли трудовий колектив редакції не подає протягом установленого законом строку пропозиції щодо своєї участі у реформуванні друкованого ЗМІ;

4) перетворення друкованих ЗМІ, заснованих центральними органами виконавчої влади, в офіційні друковані видання.

Право на перереєстрацію друкованого ЗМІ, засновниками (співзасновниками) якого є органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, мають суб’єкти господарювання (правонаступники), які відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ» здійснили реорганізацію шляхом перетворення редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання, а також фізичні особи, юридичні особи, трудові колективи, яким засновник (співзасновники) передав право на заснування друкованого засобу масової інформації.

Відповідно до пункту 1.4 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 р. за № 12/5, перереєстрація друкованих ЗМІ залежно від сфери розповсюдження здійснюється такими реєструючими органами:

- загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерством юстиції України;

- місцевої сфери розповсюдження - головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

При цьому, відповідно до статті 20 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» зміна засновника (складу співзасновників) повинна оформлятися угодою між засновником (співзасновниками) і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог цивільного законодавства України. Ця угода є підставою для подання правонаступником заяви про перереєстрацію в порядку, передбаченому статтями 11 і 12 цього Закону.

Як допомогти всім, хто хоче реформуватися? Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області вже неодноразово розміщувало на офіційному сайті та у місцевих засобах масової інформації алгоритм дій щодо здійснення перереєстрації видань в рамках реформування; на адреси засновників видань, що увійшли до переліку, затвердженого Постановою КМУ були надіслані листи-роз’яснення.

На виконання вимог законодавства про реформуваннядрукованих засобів масової інформації, Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області у 2016 році припинило діяльність двох видань, засновником яких воно виступало.

Користуючись нагодою, вкотре наголошуємо засновникам державних друкованих засобів масової інформації (органам державної влади), комунальних друкованих засобів масової інформації (засновниками яких є органи місцевого самоврядування або органи місцевого самоврядування спільно з місцевою державною адміністрацією) про необхідність реформування власних видань,  що має сприяти розбудові правової, демократичної держави та забезпечувати незалежну діяльність друкованих засобів масової інформації, пов’язану зі збиранням, створенням, редагуванням, підготовкою інформації до друку та виданням друкованих засобів масової інформації з метою її поширення серед читачів.

 

 

 

 

 

 

 

Чат відділу ДРАЦС