Загальні питання щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Порядок виконання рішень Європейського суду з прав людини визначається Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», Законом України «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, що передбачені Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (далі – Закон України) регулює відносини, що виникають у зв'язку з обов'язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України; з необхідністю усунення причин порушення країною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї; з впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини; зі створенням передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України.

Відповідно до положень Закону України під рішенням розуміється:

а) остаточне рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

б) остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції у справі проти України;

в) рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у справі проти України;

г) рішення Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти України.

Виконання рішення Європейського суду з прав людини полягає у: а) виплаті стягувачеві (особі, за заявою якої Європейським судом з прав людини постановлено рішення; її представнику, правонаступнику; особі (групі осіб), на користь якої рішенням Європейського суду з прав людини визначено обов'язок України в міждержавній справі) відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру; б) вжиття заходів загального характеру.

Відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковим для виконання Україною.

Виконання рішення Європейського суду з прав людини здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

 

Завідувач сектору з питань

забезпечення діяльності Урядового

уповноваженого у справах

Європейського суду з прав людини

Головного територіального управління

юстиції у Запорізькій області                                                В.В.Жолкевська 

Чат відділу ДРАЦС