Захист прав підприємців при взаємодії з правоохоронними органами

16 листопада 2017 року Верховною Радою України прийнято  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (далі – Закон), який набрав чинності 07 грудня 2017 року.

Проект вказаного Закону розробленоМіжвідомчою робочою групою,  утвореною Міністерством юстиції України відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року №578, на виконання пункту 3 Протоколу наради щодо розгляду проблемних питань стосовно порушення правоохоронними органами прав суб’єктів господарювання, зокрема іноземних інвесторів і підприємств із іноземним капіталом від 17 березня 2017 року (далі – Протокол), з урахуванням рекомендацій Ради бізнес – омбудсмена.

Пунктом 3 Протоколу визначено проблемні питання, що виникають під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами за участю суб’єктів господарювання.

 Закон спрямований на вирішення визначених пунктом 3 Протоколу проблемних питань та підвищення рівня захисту суб’єктів господарювання під час досудового розслідування кримінального провадження.

Зокрема, Законом внесено зміни до статей 60, 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), відповідно до яких надано право заявнику отримувати витяг з ЄРДР щодо його заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а також встановлено обов’язок слідчого, прокурора надати такий витяг через 24 годин з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення. Зазначені зміни надають можливість заявникам оперативно отримувати підтвердження факту початку досудового розслідування за їх заявами чи повідомленнями про кримінальні правопорушення, або ж оскаржувати бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР у встановленому законом порядку.

Крім того, суттєвою зміною в кримінально-процесуальному законодавстві, відповідно до Закону, є внесення змін до статей 3, 28, 303 та 308 КПК, згідно з якими введено поняття «інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування» - особа, по відношенню до якої (в тому числі її майна) здійснюються процесуальні дії, та яка не є стороною кримінального провадження. При цьому, дана особа наділяється правом  оскаржувати  окремі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, заявляти клопотання про здійснення кримінального провадження у розумні строки та оскаржувати порушення таких строків.

Запровадження зазначених змін надасть можливість особам, яким тривалий час не вручено повідомлення про підозру, однак стосовно яких фактично здійснюються процесуальні дії, захищати свої права та законні інтереси.

Також Законом, з метою забезпечення додаткових гарантій законності при проведенні обшуку, внесено зміни до статей 27, 107, 222 та 236 КПК. Зокрема, передбачено обов’язкову відеофіксацію проведення такої слідчої дії як обшук,  а також під час розгляду клопотань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. При цьому відеозапис, забезпечений слідчим, прокурором є невід’ємним додатком до протоколу обшуку.

Разом з тим, передбачено право сторони захисту самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку. Водночас такі особи попереджаються про їх обов’язок не розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого, прокурора, а також про відповідальність за розголошення таких відомостей.

З метою реалізації вказаних вище змін, Законом внесено зміни до  частини 3 статті 387 Кримінального кодексу України, відповідно до якої посилено кримінальну відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, якщо їх розголошення ганьблять людину, принижують її честь  і гідність.

Крім того, запропоновані зміни до статті 236 КПК передбачають право особи, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії  його проведення.

Для захисту учасників кримінального провадження від необґрунтованого вилучення документів та комп’ютерної техніки у статтях 160, 164, 165 КПК введено обов’язок сторони обвинувачення обґрунтовувати необхідність вилучення оригіналів документів або їхніх копій, а у статті 168 КПК передбачено заборону вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку. При цьому стороні обвинувачення надано право робити копії необхідної інформації без вилучення техніки, на якій вона зберігається, із залученням спеціаліста.  Виготовлені належним чином копії такої інформації прирівнюються до оригіналу з метою забезпечення їх доказової сили, що також дозволить у значній мірі захистити інтереси суб’єктів господарювання, які потерпають від фактичного блокування своєї діяльності внаслідок необґрунтованого вилучення комп’ютерної техніки та серверного обладнання в рамках кримінального провадження.

Законом також  внесено зміни до статті 284 КПК, згідно з якими доповнено перелік підстав для закриття кримінального провадження. Зокрема, кримінальне провадження закривається у разі наявності не скасованої постанови слідчого, прокурора  про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини першої статті 284 КПК, у кримінальному провадженні щодо того ж діяння, що розслідувалось з дотриманням вимог щодо підслідності.

Крім того, з метою встановлення додаткових гарантій захисту особи, у житлі чи іншому володінні якої здійснено обшук із застосуванням відеофіксації, від розголошення відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи, Закономвнесено зміни до статті 315 КПК, відповідно до якої під час підготовки до судового розгляду,учасники провадження мають право подати клопотання  про здійснення судового розгляду у закритому судовому засіданні.

Крім того, з метою захисту прав суб’єктів господарювання під час здійснення досудового розслідування Законом такожвнесено зміни до Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», згідно з яким  розширено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері здійснення контролю з метою узагальнення відомостей про порушення прав чи законних інтересів осіб правоохоронними органами та підготовки керівникам цих органів обов’язкових до розгляду рекомендацій, у тому числі про необхідність вжиття відповідних заходів щодо притягнення  винних осіб  до відповідальності.

 

Статтю підготовлено: головним спеціалістом відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області  М.В.Дужак

 

Чат відділу ДРАЦС