Нормативно–правові акти з питань контролю за діяльністю атестованих судових експертів

 

Кримінальний процесуальний кодекс України

 

Господарський процесуальний кодекс України

 

Кодекс адміністративного судочинства України

 

Цивільний процесуальний кодекс України

 

Закон України "Про судову експертизу"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374 «Про затвердження Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»

 

Наказ Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 № 429/5 "Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за № 484/20797

 

Наказ Міністерства юстиції України від 25 травня 2015 року № 755/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року за № 605/27050


Наказ Міністерства юстиції України від 03 березня 2015  № 301/5 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 249/26694

 

Наказ Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 N 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 за № 1431/20169

 

Наказ Міністерства юстиції від 08 жовтня 1998 № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 за № 705/3145

 

Чат відділу ДРАЦС