Нормативно-правові акти з питань кадрової та державної служби

Назва акта

Дата прийняття та номер акта

Закони України

Закон України «Про державну службу»  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page4

 

від 10.12.2015  889-VIII

Закон України «Про відпустки» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

 

 

від 15.11.1996  504/96-ВР

Акти Кабінету Міністрів України

 

Питання оплати праці працівників державних органів

Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249668347

 

від 18 січня 2017 р. № 15

Про затвердження Порядку обрання представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних                          закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248999775

від 20.04.2016 № 314

Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями

Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

від 20.04.2016 № 306

 Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України«Про державну службу»

Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

від 20.04.2016 № 304

Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державнимслужбовцям
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

від 06.04.2016 № 289

Про затвердження  критеріїв визначення переліку посад працівниківдержавних органів, які виконують функції з обслуговування
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

від 06.04.2016 № 271

Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

від 06.04.2016 № 270

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

від 25.03.2016 № 246

Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

від 25.03.2016 № 243

 

Про затвердження  Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням  із щорічної основної або додаткової відпустки
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

від 25.03.2016 № 231

Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

від 25.03.2016 № 230

Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

від 25.03.2016 № 229

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівникадержавної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу

Постанова КабінетуМіністрівУкраїни

від 24.06.2016 № 393

НаказиНацдержслужби

Про затвердження Переліку тестових завдань для кандидатів, які пройшли перевірку документів, передбачену частиною першою статті 26 Закону України «Про державну службу»

від 06.05.2016 № 97/1328/5

Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»

від 06.04.2016 № 72

Зареєстровано: Мін'юстУкраїнивід 27.04.2016 № 647/28777

Про затвердження Порядку ведення  та зберігання особових справ державних службовців

від 22.03.2016 № 64

Зареєстровано: Мін'юстУкраїни від 15.04.2016 № 567/28697

Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку

від 03.03.2016 № 50
Зареєстровано: Мін'юстУкраїнивід 25.03.2016 № 457/28587

Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами

від 03.03.2016 № 49
Зареєстровано: Мін'юстУкраїнивід 25.03.2016 № 456/28586

Про затвердження Порядку стажування державних службовців

від 03.03.2016№ 48
Зареєстровано: Мін'юстУкраїнивід23.03.2016 № 439/28569

Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу

від 03.03.2016 № 47
Зареєстровано: Мін'юстУкраїнивід 23.03.2016 № 438/28568

Про затвердження Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питаньдержавноїслужби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

від 15.05.2016 № 110

Зареєстровано: Мін’юст
10.06.2016 № 841/28971

Чат відділу ДРАЦС