Нормативно-правові акти з питань методичного керівництва правовою роботою

Конституція України

Господарський кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс законів України про працю

Закон України “Про відпустки”

Закон України "Про колективні договори та угоди”

Указ Президента України від 22.01.1996 №73/96 «Про видання збірників актів законодавства України»

Указ Президента України від 27.06.1996 №472/96 «Питання оновлення збірників актів законодавства України»

Указ Президента України від 27.06.1996 №468/96 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів»

Указ Президента України від 13.12.1996 №1207/96 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетні «Офіційний вісник України»

Указ Президента України від 10.06.1997 №503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»

Указ Президента України від 11.12.2001 №1207/2001 “Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804 “Про затвердження положення про порядок стажування у державних органах”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 №1504 «Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 №376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 №1693 “Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»

Наказ Міністерства юстиції України від 25.06.2002 №57/5 «Про затвердження Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2002 за №546/6834

Наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2011 №1707/5 «Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за №759/19497

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2012 р. № 91/5 “Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за №75/20388

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємства, в установах і організаціях», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за №736/27181

Наказ Міністерства юстиції України від 15.04.2004 №31/5 «Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України»

Наказ Міністерства юстиції України від 03.06.2004 №43/5 «Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України»

Наказ Міністерства юстиції України від 11.03.2013 №403/5 «Про затвердження Примірної програми проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях»

Наказ Міністерства юстиції України від 15.01.2004 р. № 7/5 “Про створення методичного кабінету для працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”

Наказ Міністерства юстиції України від 15.01.2004 р. № 8/5 “Про огляд-конкурс на кращу організацію правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”

Наказ Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області від 24.10.2016 № 227/07 «Про затвердження Порядку організації та проведення стажування працівників юридичних служб», зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 25.10.2016 № 53/1777

Наказ Головного управління юстиції у Запорізькій області від 09.02.2012 № 62/03/5-о "Про створення методичного кабінету при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області для працівників юридичних служб", із змінами внесеними наказом Головного теріиторального управління юстиції у Запорізькій області від 27.01.2016 № 7/07

Наказ Держспоживстандарту України від 07.04.2003  №55 «Про затвердження Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

Рекомендації Міністерства юстиції України від 23.01.2007 р. №35-14/7 “Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на державному підприємстві, в установі, організації”

Лист Міністерства юстиції України від 30.10.1998 р. № 21-8/938 “Рекомендації по плануванню роботи юридичної служби на підприємствах, в установах, організаціях”

Чат відділу ДРАЦС