Офіційні видання Міністерства юстиції України

 

На виконання Указу Президента України від 22 січня 1996 року № 73/96 "Про видання збірників актів законодавства України", та з метою вдосконалення системи обліку і підтримання в контрольному стані нормативно-правових актів, Міністерством юстиції України забезпечено випуск періодичних видань, які покращать роботу юрисконсультів підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

 

До правових періодичних видань Міністерства юстиції України належать:

 

 

офіційне видання «Офіційний вісник України»;

 

 

наукове фахове видання «Бюлетень Міністерства юстиції України»;

 

 

багатотомне офіційне видання «Систематичне зібрання чинного законодавства України»;

 

 

офіційне періодичне видання «Кодекси України».

 

 

Оскільки у даних виданнях систематизовано акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, а також Національного банку України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України, та міжнародні договори України, ці видання забезпечать повноту та змістовне наповнення банку даних правової інформації, дозволять проводити інформаційно-правову роботу на більш якісному рівні. Забезпечення підприємств, установ, організацій, державних органів вказаними виданнями є важливою умовою успішного виконання покладених на них завдань.

 

 

Офіційне видання «ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ»

 

 

Офіційне видання «БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ»

 

 

Офіційне видання «КОДЕКСИ УКРАЇНИ»

 

 

Офіційне видання «СИСТЕМАТИЧНЕ ЗІБРАННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ»

 

 

Презентаційний матеріал "Офіційні видання Міністерства юстиції України"

 

 

Презентація інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чат відділу ДРАЦС