Перелік та умови отримання послуг, які надаються Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області

Перелік послуг, які надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

Перелік адміністративних послуг Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у сфері державної реєстрації громадських формувань (громадських об’єднань) та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації 

Інформаційні та технологічні картки послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Інформаційні та технологічні картки послуг у сфері легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

Інформаційна картка адміністративної послуги з реєстрації приватної нотаріальної діяльності

Технологічна картка адміністративної послуги з реєстрації приватної нотаріальної діяльності

Форми та зразки заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Форми та зразки документів, необхідних для отримання адміністративних послуг у сфері легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

Перелік (найменування) послуги

Нормативно-правовий акт, що регламентує порядок (умови) отримання послуг та складання необхідних документів; умови отримання послуг

Документи, заповнення (подання) яких необхідне для отримання послуги

Місце розташування, де надаються необхідні для отримання послуг форми і бланки документів (адреса, № кабінету)

Форми документів

Зразки документів

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності

Закон України «Про нотаріат»;http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/conv/print1446812808806203

Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.03.2011 № 871/5; http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0388-11

Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0406-11 

Стандарт надання адміністративної послуги з реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2010  № 338/5.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v3166323-11 

Перелік документів: 1) заява про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.До заяви додаються такі документи:Акт сертифікації про відповідність робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим Законом України «Про нотаріат» вимогам;свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його засвідчена в установленому порядку копія; документ, що підтверджує право власності на приміщення або право користуванням приміщенням для розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення, та його засвідчена в установленому порядку копія;дві фотокартки розміром 3 х 4 см; власноруч заповнена особова картка, форма якої наведена в додатку 1 Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.03.2011 № 871/5; паспорт громадянина України.

Особова картка

 

Зразок заяви

69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 746

Надання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12

Запит про видачу інформаційної довідки

Запит про видачу інформаційної довідки

м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.164,

каб. 532а

Надання витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12

Запит про видачу витягу

Запит про видачу витягу

м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.164,

каб. 532а

Надання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16.10.2014  № 1704/5http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1280-14

Запит про надання інформації з Єдиного державного реєстру

Зразок запиту про надання інформації з Єдиного державного реєстру 

м. Запоріжжя,

пр. Соборний, буд. 164, каб. 627, 758а

Надання витягів з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16.10.2014  № 1704/5http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1280-14

Запит про надання інформації з Єдиного державного реєстру

Зразок запиту про надання інформації з Єдиного державного реєстру

м. Запоріжжя,

пр. Соборний, буд. 164, каб. 627, 758а

Чат відділу ДРАЦС