Роз'яснення з питань звернення громадян до органу державної влади

Я МАЮ ПРАВО! Стоп Насильство!

Я МАЮ ПРАВО! Не сплачуєшь аліменти? Наслідки

Я МАЮ ПРАВО! Як діяти у разі общуку підприємства?

ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: орендодавці, договір оренди – загальні засади

Я МАЮ ПРАВО! Право громадян на звернення

Я МАЮ ПРАВО! Не знаєшь ,як вирішити спір?

Я МАЮ ПРАВО! Особистий прийом громадян

Я МАЮ ПРАВО! Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової допомоги

Я МАЮ ПРАВО! Захист права на виконання судового рішення!

Я МАЮ ПРАВО! Не знаєш, як оформити субсидію?

Я МАЮ ПРАВО! Не отримуєш аліменти?

Право на оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій та посадових осіб

 

Я МАЮ ПРАВО! Право на оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій та посадових осіб

 

Буклет "Я МАЮ ПРАВО!: Що таке звернення громадян? Які мої права?"

 

Пам'ятка "Звернення громадян"

 

Стаття «Я МАЮ ПРАВО!» Кожен має знати

 

Стаття "Я МАЮ ПРАВО!"

 

Стаття "Я МАЮ ПРАВО! Реалізація громадянами України права на звернення"

 

Стаття "Вимоги до електронного звернення"

 

Стаття "Звернення, яке визнається анонімним"

 

Стаття "Порядок звернення громадян до державного органу, підприємства, установи, організації"

 

Стаття "Зміни до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції"

Стаття начальника відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Пісецької І.М. «Яка інформація органів державної влади безумовно відкрита»

Стаття начальника відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Пісецької І.М.»Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян»

Стаття начальника відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області І.М. Пісецької «Кабінет електронних сервісів допоможе Вам зустрітися з керівництвом державних установ та відомств України»

Стаття начальника відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області І.М. Пісецької «Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян»

Методичний посібник «Звернення громадян»

Методичний посібник «Реалізація громадянами конституційного права на звернення громадян»

Стаття начальника відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області І.М. Пісецької «Реформа у зв’язках між органами державної влади і громадянами»

Стаття начальника Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області «Підсумки розгляду звернень громадян Головним управлінням юстиції у Запорізькій області за 2015 рік»

Стаття начальника відділу організаційної роботи, документування та контролю «Стаємо більш відкритими»

Стаття начальника відділу організаційного забезпечення, документування, контролю та розгляду звернень громадян І.М. Пісецької «Прийом громадян керівництвом у Головному управління юстиції у Запорізькій області».

Стаття начальника відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Пісецької І.М. «Використовуємо можливості сучасного спілкування»

Інформаційне роз’яснення щодо повноважень Міністра юстиції, як члена Вищої ради юстиції Інформаційне роз’яснення щодо підстав та порядку застосування до суддів дисциплінарної відповідальності згідно Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Рекомендації громадянам, які вирішили звернутися на прийом до посадової особи в органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій

1.   Завчасно ознайомтеся з графіком прийому громадян в організації, де працює особа, до якої збираєтесь звернутися.
Згідно з Законом України «Про звернення громадян», керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян. Графіки особистого прийому громадян затверджуються керівниками цих органів. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години.
2. Звертайтеся до посадової особи, в компетенцію якої входить вирішення проблеми, поставленої у зверненні.
Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативними актами в межах своєї компетенції.
3.   Якщо питання, яке потребує вирішення, складне, а його розгляд вимагає вивчення значної кількості документів, фактів тощо, то бажано завчасно викласти питання у письмовій формі. При собі потрібно мати документи,   які   засвідчують   особу,   а   також   документи,   що   обґрунтовують поставлене питання.
Особа, яка веде прийом, має право:
-   задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувачу про порядок і строк виконання прийнятого рішення;
-   відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявнику про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;
-   прийняти письмову заяву або скаргу і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.
4. Старайтеся відповідати по суті на запитання посадової особи. Уважно вислухайте роз’яснення посадової особи.
Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції організації, до якої звернувся громадянин, то посадова особа, яка веде приймання, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи треба звернутися за його вирішенням, і по змозі надає в цьому допомогу (дає адресу, номер телефону і таке інше).
Відділ організаційного забезпечення, документування, контролю та розгляду звернень громадян Головного управління юстиції у Запорізькій області
 
 
Перелік вимог до звернення щодо фактів порушення суддею присяги
 
Звернення, які надходять на адресу Міністерства юстиції щодо фактів порушення суддею присяги, повинні, крім іншого, відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні має міститись така інформація:
- прізвище, ім”я, по батькові заявника, місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або знаходження (для юридичних осіб);
- інформація про представника заявника, у разі, коли, звернення подається представником (повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою та оформленою відповідно до вимог чинного законодавства);
- звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;
- інформація про суддю (П.І.Б.), назва суду, номер справи, дата розгляду справи чи винесення рішення та статус заявника у справі (сторона, підсудний, адвокат, свідок, інше);
- факти порушень суддею присяги та докази на підтвердження такої інформації;
- норми закону, які були порушенні суддею.
До звернення обов”язково додаються копії судових рішень разом з інформацією про істотні наслідки, які настали в результаті їх ухвалення.
В порядку інформування повідомляємо, що збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом (стаття 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Крім того, відповідно статті 277 Цивільного кодексу України особа може бути притягнута до цивільної відповідальності за поширення неправдивої інформації.
 
 
Порядок подачі скарги на дії (бездіяльність) державного виконавця

 

Згідно статті 85 Закону України «Про виконавче провадження», у виконавчому провадженні може бути подана скарга на дії (бездіяльність) державного виконавця та на інших посадових осіб державної виконавчої служби (щодо виконання рішення суду) або на відмову стягувача чи боржника у здійсненні дій, передбачених цим Законом.
 
Скарга подається до начальника відповідного органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до відповідного суду.
 
Скарга, подана у виконавчому провадженні до начальника органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, розглядається у 10-денний строк. За наслідками розгляду скарги начальник органу державної виконавчої служби виносить постанову про задоволення чи відмову в задоволенні скарги, яка у 10-денний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду.
 
Скарги, подані без додержання вимог, викладених у частині третій цієї статті, розглядаються начальником органу державної виконавчої служби, у порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян»
Будь-ласка, прочитайте зміст скарги уважно і надайте повну інформацію, яка нею вимагається. Подання кількох скарг щодо одного і того ж самого випадку різним посадовцям призведе тільки до втрати часу та жодним чином не вплине на результати розгляду. Якщо Ви маєте документи, які підтверджують факти, додайте їх до скарги та направте на адресу відповідного органу державної виконавчої служби. У разі необхідності, — використовуйте додаткові аркуші, приєднавши їх до скарги.

 

 

 

Чат відділу ДРАЦС