Систематизація законодавства для юридичних служб

 

Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно – правових актів та набрання ними чинності»

 

Указ Президента України від 27.06.1996 № 468/96 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» 

 

Указ Президента України від 13.12.1996 № 1207/96 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України»

 

Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1040 (зі змінами та доповненнями)

 

Порядок проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2012 року № 91/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 р. за № 72/20388

 

Методичні рекомендації на тему "Систематизація законодавства для юридичних служб"

 

Методичні рекомендації на тему: "Єдиний державний реєстр нормативно – правових актів"

 

Методичні рекомендації на тему: "Систематизація законодавства для юридичних служб"

 

Методичні рекомендації на тему: «Здійснення обліку та систематизації законодавства працівниками юридичних служб»

 

Передплата офіційних видань Мін’юсту на 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чат відділу ДРАЦС