Відповіді на найбільш поширені питання, з якими звертаються громадяни

Досить часто перед громадянами постає потреба у зверненні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій, підприємств з метою отримання необхідних, а у деяких випадках термінових, конче потрібних відомостей.


Загалом це досить буденна та звичайна картина, - люди цікавляться своїми справами, які прямо чи опосередковано впливають на обсяг визначених у законодавстві прав. Конституцією України та міжнародними нормативно-правовими актами (Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, тощо) передбачена можливість кожної особи, незалежно від національності, громадянства, релігійних чи інших вподобань, статі чи кольору шкіри звернутися з відповідним зверненням та отримати ґрунтовну, вичерпну, кваліфіковану відповідь.


Треба зазначити, що із загальної кількості звернень громадян, які надходять до Головного управління юстиції у Запорізькій області найчастіше громадяни звертаються з приводу:


невиконання рішення суду;


незгоди з діями державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби;


справляння плати за оформлення спадщини пільговими категоріями громадян;


оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчинені.

Чат відділу ДРАЦС