Запорізька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення

 

Положення про Запорізьку обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення

 

 1. Запорізька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення далі - рада/ є постійно діючим територіальним консультативно-дорадчим органом.

 

 

2. Основними завданнями ради є:

 

 

2.1. розроблення пропозицій щодо діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань юридичної підготовки працівників цих органів, керівників і спеціалістів народного господарства, правового навчання і виховання молоді та інших категорій населення, яким потрібні юридичні знання, і взаємодія з громадськими організаціями з цих питань;

 

 

2.2. надання методичної допомоги органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадським організаціям у підвищенні правової свідомості та правової культури різних верств населення;

 

 

2.3. розроблення пропозицій /рекомендацій/ щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи;

 

 

2.4. поширення досвіду з питань правової освіти населення.

 

 

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань проводить ознайомлення зі станом роботи з питань організації та здійснення правової освіти в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, засобах масової інформації:

 

 

З.1. аналізує стан та цілеспрямованість правової навчально - виховної роботи;

 

 

3.2. заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання, підсумки ознайомлень, аналізів, соціологічних досліджень, оглядів, конкурсів, стан підготовки викладачів правових дисциплін, а також повідомлення членів ради та інших осіб про проведену роботу з питань правового навчання і виховання установами та організаціями, які вони представляють;

 

 

3.3. надає всебічну допомогу в організації роботи відповідних координаційно-методичних рад, створених у Запорізькій області,заслуховує звіти про виконану роботу.

 

 

4. Керівництво радою здійснюється головою, який за посадою є заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації, заступником голови ради за посадою є начальник Запорізького обласного управління юстиції.

 

 

5. Персональний склад ради затверджується головою облдержадміністрації.

 

 

У разі необхідності до роботи ради її головою можуть залучатися представники інших органів виконавчої влади, установ і організацій за згодою їх керівників.

 

 

6. До співробітництва у складі ради можуть запрошуватись, у встановленому порядку представники адвокатури, осередку Спілки юристів України та інших громадських організацій, статутами яких передбачено їх участь у правовій освіті населення.

 

 

Для участі в засіданнях ради можуть запрошуватись за їх згодою спеціалісти різних галузей знань, які не є членами ради.

 

 

7. Голова, заступник голови, члени ради працюють на громадських засадах.

 

 

8. Відповідальний секретар ради забезпечує організацію діяльності ради:

 

 

8.1. розробляє проекти планів її роботи, проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для засідань і діяльності ради, залучає до цій роботи членів ради та інших осіб;

 

 

8.2. контролює хід реалізації прийнятих радою документів.

 

 

9. Засідання ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в півріччя.

 

 

Рада приймає рішення у формі методичних рекомендацій інформаційних листів.

 

 

У разі необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

 

 

10. Члени ради у зв’язку з виконанням даних їм доручень знайомляться зі станом правової освіти, відповідною документацією, беруть участь у підготовці рекомендацій ради, інформують керівництво представлених ними органів: установ і організацій про роботу ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.

 

 

11. Рада здійснює свою діяльність гласно. Її засідання і вжиті заходи висвітлюються у пресі, по телебаченню і радіо.

 

2018 рік

ПЛАН РОБОТИ Запорізької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення на 2018 рік

 

2017 рік

ПЛАН РОБОТИ Запорізької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення на 2017 рік

 

План відеонавчань відповідальних секретарів районних, міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення Запорізької області на 2017 рік

 

2016 рік

ПЛАН РОБОТИ Запорізької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення на 2016 рік

 

 

 

 

 

Чат відділу ДРАЦС